Privacyverklaring LNP

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van STICHTING LANDELIJK NIEUWBOUWPORTAAL (LNP). In deze verklaring zet LNP uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Haar verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer m1316759.

2. Verzamelde gegevens

U kunt de websites van LNP, waaronder www.niki.nl, anoniem bezoeken.

Indien u informatie wenst te verkrijgen, iets bestelt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of deelneemt aan een enquete, kan LNP vragen uw naam, e-mailadres, woonadres of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • verlenen en administratief afhandelen van de diensten van LNP en/of
  • u, mits uw voorafgaande toestemming, informeren over producten en diensten van LNP en van geaffilieerde ondernemingen en/of
  • beter beeld verkrijgen van de doelgroepen van LNP en/of
  • dienstverlening en website(s) van LNP ontwikkelen en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en/of
  • op basis van wettelijke verplichtingen gegevens verstrekken aan derden.
Voorts legt LNP verkeersgegevens en zoekgedrag vast met het oog op de samenstelling van gebruiksstatistieken, evenals ter beveiliging van haar website(s) en preventie van misbruik of inbreukmakend gedrag.

Bij het uitvoeren van enquetes houdt LNP zich aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

3. Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden. Verkeersgegevens worden 48 uren bewaard, daarna in beginsel vernietigd. Wanneer u zich voor een nieuwsbrief afmeldt, wordt uw e-mailadres van de verzendlijst van LNP verwijderd.

4. Cookie

LNP maakt gebruik van een cookie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan de websites van LNP te vergemakkelijken. Deze cookie is niet schadelijk voor uw privacy. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot u. Wilt u deze cookie niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies). Let op! In dat geval kunt u geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de websites van LNP en/of heeft u geen toegang tot alle onderdelen ervan.

5. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens LNP over u heeft vastgelegd of u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met LNP via  info@stichtingLNP.nl of bellen 070-3004370. Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief en/of overige mailings van LNP of geaffilieerde ondernemingen, kunt u zich onder vermelding van het e-mailadres afmelden door een bericht te sturen aan info@stichtingLNP.nl.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

7. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of het privacybeleid van LNP, kunt u contact opnemen met LNP via  info@stichtingLNP.nl  of bellen 070-3004370.

Stichting Landelijk Nieuwbouwportaal (LNP), Westeinde 28, 2275 AE Voorburg, Nederland.

Niki © en Niki.nl © zijn gedeponeerde handelsmerken van LNP in de Benelux.